kao-sok.com

ทัวร์เขาสก เขื่อนเชี่ยวหลาน (เริ่มจาก กทม 8 ท่านขึ้นไป)

3 วัน 2 คืน

- กุ้ยหลินเมืองไทย (เขาสามกลอ)
- ถ้ำปะการัง or ถ้ำน้ำทะลุ
- อาหาร 6 มื้อ
- นอนแพ 1 คืน เลือกแพได้ (แพใหม่+อาหาร 3 มื้อ)
- นอนเขาสก 1 คืน (Island + อาหาร 3 มื้อ

เพียงท่านละ 4,990 บาท

โหลดโปรแกรม
เริ่มจาก กทม.

2 วัน 1 คืน - กุ้ยหลินเมืองไทย (เขาสามกลอ)
- ถ้ำปะการัง or ถ้ำน้ำทะลุ
- อาหาร 3 มื้อ
- นอนแพ 1 คืน เลือกแพได้ (แพใหม่+อาหาร 3 มื้อ)

เพียงท่านละ 3,990 บาท

โหลดโปรแกรม
เริ่มจาก กทม.

ทัวร์เขาสก เขื่อนเชี่ยวหลาน (เริ่มจาก ปลายทาง) (8 ท่านขึ้นไป)

3 วัน 2 คืน - กุ้ยหลินเมืองไทย (เขาสามกลอ)
- ถ้ำปะการัง or ถ้ำน้ำทะลุ
- อาหาร 4-6 มื้อ
- นอนแพ 1 คืน เลือกแพได้ (แพใหม่+อาหาร 3 มื้อ)
- นอนเขาสก 1 คืน (ไอแลนด์ 3 มื้อ) หรือ นอนภูผาและลำธาร 1 มื้อ
แพ+ภูผาและลำธาร ท่านละ 3,990 บาท
แพ+ไอแลนด์ ท่านละ 3,500 บาท
มี รถ มาเอง พบกันที่ท่าเรือ
รับส่งสนามบินเหมาตู้ เที่ยวละ 1,600 บาท
2 วัน 1 คืน - กุ้ยหลินเมืองไทย (เขาสามกลอ)
- ถ้ำปะการัง or ถ้ำน้ำทะลุ
- อาหาร 3 มื้อ
- นอนแพ 1 คืน เลือกแพได้ (แพใหม่+อาหาร 3 มื้อ)

เพียงท่านละ 2,500 บาท

โหลดโปรแกรม

มีรถมาเอง พบกันที่ท่าเรือ

One day trip
วันเดียว ก็ เที่ยวได้
- กุ้ยหลินเมืองไทย (เขาสามกลอ)
- ถ้ำปะการัง or ถ้ำน้ำทะลุ
- อาหาร 1 มื้อ
- พายคายัค ฟรี เล่นน้ำ ไปเช้า กลับ เย็น สุด คุ้ม

เพียงท่านละ 990 บาท (มา 10 ท่าน)
เพียงท่านละ 1,200 บาท (มา 8 ท่าน)
เพียงท่านละ 1,500 บาท ( มา 6 ท่าน)

โหลดโปรแกรม

ทัวร์แนะนำ จ.สุราษฎร์ธานี และ จ.ใกล้เคียง

3 วัน 2 คืน ทัวร์เขาสก ควบ กระบี่ เพียงท่านละ 5,590 บาท
3 วัน 2 คืน ทัวร์เขาสก ควบ ฟาร์มหอยนางรม เพียงท่านละ 5,590 บาท
3 วัน 2 คืน ทัวร์เขาสก ควบ เกาะสมุย เพียงท่านละ 5,590 บาท
3 วัน 2 คืน ทัวร์เขาสก ควบ บางสะพาน บ้านกรูด เพียงท่านละ 5,590 บาท

ทัวร์ทะเล สุราษฎร์ธานี

3 วัน 2 คืน เกาะพะงัน นอน Grand Sea Resort 5 มื้อ เพียงท่านละ 3,990 บาท ( เริ่มจากเกาะ)
3 วัน 2 คืน เกาะสมุย เกาะเต่า + เกาะนางยวน เพียงท่านละ 3,990 บาท (ท่าเรือหน้าทอน)
one day trip เกาะเต่า + เกาะนางยวน เพียงท่านละ 1,500 บาท (รับส่งโรงแรม)
one day trip อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง เพียงท่านละ 1,500 บาท (รับส่งโรงแรม)
ลำดับที่
วันที่เดินทาง
หมายเหตุ เดินทาง เวลา 20.00 น. เดินทางได้ทุกวัน
1
05-07 ธันวาคม 2557
เดินทาง วันที่่ 04 ธันวาคม 57 ตอนเย็น 20.00 น.
รับได้ 2 ตู้ หมดแล้วหมดเลยค่ะ มีห้องแน่นอน ชำระเงินแล้ว

นอนแพสายชล แพใหม่ น้ำนอก 2 หลัง+น้ำใน 2 หลัง
นอนแพเพลินไพร แพใหม่ น้ำนอก 4 ห้อง
2
01-03 มกราคม 2558
เดินทาง วันที่ 31 ธันวาคม 57 ตอนเย็น 20.00 น.
รับได้ 2 ตู้ หมดแล้วหมดเลยค่ะ มีห้องแน่นอน ชำระเงินแล้ว
เทศกาลปีใหม่ ห้องมีน้อย ได้แพ นอนวันที่ 02 มกราคม 2558 จำนวน 8 ห้อง

นอนแพสายชล น้ำนอก แพใหม่ มี 6 ห้อง
นอนแพสายชล น้ำใน แพใหม่ มี 2 ห้อง

กรุ๊ปส่วนตัว ครบ 8 ท่าน เลือกวันเดินทางได้ทันที เพิ่มลด โปรแกรมได้ตามใจชอบ